Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Oznámenie o Výzve na predkladanie ponúk

Názov organizácie: TOKAJ WINE s.r.o.

Sídlo: Hlavná 5, 076 32 Černochov

IČO: 36 587 761

IČ DPH: SK2021927996

Názov obstarávania: Rekonštrukcia vinohradu

Predmet: rekonštrukcia oplotenia, osadenie vstupného portálu (2x)

Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2020

Bližšie informácie: 0905 485 428, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

TOKAJ WINE s.r.o.

076 32 Černochov 5
Slovak Republic
mapa-cernochov